کپسول گاباترانس 300 میلی گرم

GABATRANS 300MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب