کپسول سلکسوسد 200 میلی گرم

CELEXOSAD 200MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]

داروسازی سجاد داروی شرق

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب