کپسول لانسوساد 30 میلی گرم

LANSOSAD 30MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سجاد داروی شرق

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب