کپسول فلوکستین سجاد دارو 20 میلی گرم

FLUOXETINE SAJAD DAROU 20MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب