قرص سافکسوفست 120 میلی گرم

SAFEXOFAST 120MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب