قرص والپروات سدیم سجاد دارو 200 میلی گرم

VALPROATE SODIUM SAJADDARO 200MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب