قرص والپروات سدیم سجاد دارو 200 میلی گرم

VALPROATE SODIUM SAJADDARO 200MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سجاد داروی شرق

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب