کپسول گاباترانس 100 میلی گرم

GABATRANS 100MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب