کپسول گاباترانس 200 میلی گرم

GABATRANS 200MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد صرع

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب