کپسول گاباترانس 200 میلی گرم

GABATRANS 200MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سجاد داروی شرق

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب