قرص تورادولاک 10 میلی گرم

TORADOLAC 10MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب