قرص تولتریدین ساج دارو 2 میلی گرم

TOLTERODINE SAJADDAROU 2MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای مجاری ادرای

داروسازی سجاد داروی شرق

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب