قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 45 میلی گرم

PIOGLITAZONE SAJADDAROU 45MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی سجاد داروی شرق

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب