قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 45 میلی گرم

PIOGLITAZONE SAJADDAROU 45MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب