قرص متولوپرس 50 میلی گرم

METOLOPRESS 50MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی سجاد داروی شرق

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب