قرص متولوپرس 50 میلی گرم

METOLOPRESS 50MG TAB

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب