کپسول فلوکستین سجاددارو 10 میلی گرم

FLUOXETINE SAJAD DAROU 10MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب