کپسول فلوکستین سجاددارو 10 میلی گرم

FLUOXETINE SAJAD DAROU 10MG CAP

داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی سجاد داروی شرق

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب