کپسول آتوموکستین تهران دارو 18 میلی گرم

ATOMOXETINE TEHRAN DAROU 18MG CAP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب