شربت کلرفنیرامین تهران دارو 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر

CHLORPHENIRAMINE TEHRAN DAROU 2MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب