کپسول داکسی سیکلین ایران دارو 100 میلی گرم

DOXYCYCLINE IRANDAROU 100MG CAP

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب