قرص سیزیران 10 میلی گرم

SEIZIRAN 10MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب