قرص هیدروکسی کلروکین ایران دارو 200 میلی گرم

HYDROXYCHLOROQUINE IRAN DAROU 200MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد مالاریا

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب