اسپری لیدوکائین ایران دارو 10% 100 میلی لیتر

LIDOCAINE IRANDAROU 10% 100ML SPRAY

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب