پماد موضعی کلوبتازول ایران دارو 0.05%

CLOBETASOL IRAN DARU 0.05% TOPICAL OINTMENT

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب