قرص ریزاتریپتان ایران دارو 10 میلی گرم

RIZATRIPTAN IRAN DARU 10MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب