قرص لوراتادین-سبحان 10 میلی گرم

LORATADINE-SOBHAN 10MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب