قرص بیزاکودیل سبحان 5 میلی گرم

BISACODYL SOBHAN 5MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب