پماد بتامتازون سبحان 0.1% 15گرم

BETAMETHASONE SOBHAN 0.1% 15G OINT

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب