قرص دایمتیکون-سبحان 40 میلی گرم

DIMETHICONE-SOBHAN 40MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب