قرص کنتراهیست 5 میلی گرم

CONTRAHIST® 5MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب