قرص اگزازپام تهران شیمی 10 میلی گرم

OXAZEPAM TEHRANCHEMIE 10MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب