قرص روپینیرول تی سی 1 میلی گرم

ROKIPEN 1MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
دوپامینرژیک ها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب