آمپول بتامتازون تی سی 4میلی گرم/میلی لیتر

BETAMETHASONE T.C 4MG/1ML AMP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب