قرص پیوگلیتازون تهران شیمی 30 میلی گرم

PIOGLITAZONE TEHRANCHEMIE 30MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب