قرص ریزاتان 5 میلی گرم

RIZATAN 5MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب