امولیسون تزریقی تی سی فول 10میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر

TCFOL 10MG/ML 20ML INJ Emulsion

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
بیهوش کننده های عمومی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب