کپسول آمپی سیلین تی سی 500 میلی گرم

AMPICILLIN TC 500MG CAP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب