کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین تهران شیمی 75 میلی گرم

VENLAFAXINE TEHRANCHEMIE 75MG EXTENDED RELEASE CAP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب