کپسول کوپریپن 250 میلی گرم (دی پنسیلامین)

CUPRIPEN Capsule 250 mg

RUBIO [ اسپانیا ]
داروسازی اکتوورکو

RUBIO

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب