کپسول آهسته رهش آلونتا 37.5 میلی گرم

ALVENTA Modified release Capsule 37.5 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای ضد افسردگی

KRKA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب