قرص کوریول 6.25 میلی گرم

CORYOL Tablet 6.25 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای قلبی عروقی

KRKA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب