قرص پیوسته رهش والپروات سدیم اکتوور 500 میلی گرم

VALPROATE SODIUM ACTOVER 500MG SR TAB

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب