قرص گلوکوفاژ 500 میلی گرم

GLUCOPHAGE Tablet 500 mg

MERCK SANTE [ فرانسه ]
روژین دارو
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب