قرص فرومیلید 250 میلی گرم

FROMILID Tablet 250 mg

KRKA [ اسلوونی ]
داروسازی اکتوورکو
داروهای ضد باکتری

KRKA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب