قرص گلوکوفاژ آیکس آر 500 میلی گرم

GLUCOPHAGE XR 500MG Tablet

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب