ویال پکلی تاکسل اکتاویس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر

PACLITAXEL ACTAVIS Injection 6 mg/ml,25 ml

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب