آمپول ایرینوتکان اکتاویس 20 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

IRINOTECAN ACTAVIS Injection 20 mg/ml,5 ml

SINDAN [ رومانی ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

SINDAN

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب