اسپری بینی نوکتیسین 10 میکروگرم/دوز

NOCTISSIN Spray 10 mcg/dose,Nasal

ACTAVIS [ ایسلند ]
داروسازی اکتوورکو

ACTAVIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب