ساشه محلول خوراکی سومازینا 1000 میلی گرم

Somazina 1000MG Sachets

FERRER [ اسپانیا ]
داروسازی اکتوورکو

FERRER

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب