آمپول نوروبیون/3میلی لیتر 100+100+1000 میکروگرم

NEUROBION Injection (100mg/100mg/1000mcg)/3ml

MERCK KGaA [ آلمان ]
داروسازی اکتوورکو

MERCK KGaA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب