سرنگ آماده تزریق اکتوریف 12000000 واحد/میلی لیتر 0.5میلی لیتر

ACTORIF® SYRINGE 12000000 [iU]/1mL 0.5ML

داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی اکتوورکو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب