قرص دهان بازشو میگنات 10 میلی گرم

MIGNOT DISINTEGRATING ORAL 10 mg

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد میگرن

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب