قرص آکاربوز امین 100 میلی گرم

ACARBOSE AMIN 100MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب