قرص آکاربوز امین 100 میلی گرم


ACARBOSE AMIN 100MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی امین

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب