قرص متوتار 50 میلی گرم

METOTAR 50MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب